Hälsoläget i Restaurangbranschen

Hur mår den typiska arbetaren inom restaurangbranschen i Sverige egentligen? Sanningen är den att en anställd inom denna bransch förmodligen mår sämre än vad en anställd inom byggnads eller exempelvis It-branschen gör. Få branscher i Sverige har lika stora problem som denna – och det finns heller inga quick-fix att ta till. En stor del av problematiken sitter i väggarna och det handlar om en toxisk kultur som måste dras upp med rötterna. 

Vad kan man då peka på som problematiskt inom restaurangbranschen? Vid en undersökning så visade så många som 79% upp att de kände en oerhörd stress över att gå till arbetet. En stress som i många fall kan leda till utbrändhet och där många väljer att dämpa exempelvis ångest mer alkohol. Det handlar om en väldigt farlig väg att ta då den kan leda till djupare, mer destruktiv spiral. Det är stressigt att stå i köket, det är stressigt att servera och man arbetar alltid mot en tydlig klocka. Att detta dessutom sker under kvällar och nätter – och där man hela tiden bedöms av gästerna – skapar en arbetsmiljö där skrik, bråk och annat kan bli vanligt förekommande. 

Adderar man till detta de stora problem som visade sig i samband med Metoo så ser man ganska att restaurangbranschen har problem. Dessa förstärks dessutom av en osund matkultur där man äter på oregelbundna tider och därigenom påverkas rent fysiskt. 

Hälsokontroller i Stockholm är ett bra startskott 

Vad kan göras? Som sagt så sitter många av dessa problem ganska djupt rotade och som en del av kulturen. Det har alltid varit så – och det finns ingen anledning att förändra någonting som fungerar. Lite så tänker många, men faktum är att det går att förändra och göra arbetsmiljön bättre. Ett bra första steg i detta förändringsarbete är att boka in hälsokontroller i Stockholm. 

Hälsokontroller i Stockholm ger de anställda en bra bild över det faktiska måendet. I och med att man även exempelvis går igenom stressnivån och stresshantering så ges även företaget – restaurangen – värdefulla input i hur arbetsmiljön ser ut och vad som kan bli bättre. Hälsokontroller i Stockholm är väldigt vanliga inom andra branscher och just av dessa skäl – men inom restaurangbranschen så är dessa kontroller inte lika vanligt förekommande. Trots att de, baserat på alla problem, förmodligen skulle göra störst skillnad just där. 

Läs mer: hälsokontrollerstockholm.se

Restaurangbranschen behöver en förändring. Unga människor som kommer in i denna värld ska också välja att stanna. Att laga mat, att servera och bjuda gästerna på service kan vara ett riktigt drömyrke, men för att detta ska ske så måste man se till att skapa bättre villkor. Att 79 % inom restaurangbranschen känner en osund stress på arbetet är oroväckande – minst sagt. Något måste göras. 

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar