Om oss

Vi vill bidra till ett ökat välmående

Hur kan man vända trenden med fetma och övervikt i Sverige? Sedan 1995 så har en ökning av fetma skett med 86%. Svårt fetma å sin sida har alltsedan -95 ökat med 158 %. En tredje skrämmande siffra är att 53.9 % av alla svenskar i studien lider av övervikt. Det talar ett tydligt språk. Här måste en förändring äga rum.

Vi ska, innan vi fortsätter, även säga att man i denna studie använt sig av måttet BMI. Ett mått som inte är helt pålitligt sett till att man i den använder sig av en formel som delar en persons vikt med personen i frågas längd x2. Felaktigheter där kan ligga i det faktum att muskler väger mer än fett och att en kortare kvinna, exempelvis, med mycket muskler kan räknas som överviktig eller till och med lida av fetma.

Här handlar det emellertid om en ganska försvinnande andel. På det stora hela så är studien rätt ute: vi blir fetare och i och med detta så kommer också kostnader att öka i framtiden.

Sjukdomar och belastning av sjukvården

Fetma ökar risken för kroniska sjukdomar. Cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är samtliga exempel på sjukdomar som kan komma som en följd av övervikt och fetma. Det är en kostnad som hamnar både på en individuell nivå och som även belastar samhället. Man räknar med att fetman i Sverige, år 2017, hamnade på en total kostnad på närmare 70 miljarder kronor i form av vård och andra åtgärder. Det är extremt mycket pengar.

Hur kan vi vända trenden?

I många fall så handlar det om stress och en dålig utbildning kring vad man ska äta för att må bättre. Fetma och övervikt kan även kopplas till ekonomin. Det har blivit dyrare att äta rätt mat och det gör att familjer med ansträngd ekonomi ofta äter sämre mat som kostar mindre pengar. Att exempelvis en läsk på två liter idag kostar mindre än en liter mjölk är i sammanhanget rätt talande.

Åtgärder i andra länder såsom exempelvis sockerskatt och märkning av skräpmat – vad som, helt enkelt, är sämre att äta – har diskuterats även i Sverige. Hittills har emellertid inga konkreta förslag vare sig lagts fram eller klubbats igenom. Det gör att det individuella ansvaret blir tyngre. Här vill vi hjälpa till.

Vi delar vår kunskap om kost och hälsa

Samtliga som jobbar med den här sidan har lång vana av matlagning, catering och hälsokost. Vi vet att det går att äta bättre mat – utan att det kostar för mycket pengar eller att smaken blir lidande. Den här sidan ska ge dig som läsare inspiration, kunskap, tips och tankar om mat och kring hur du – och din familj – kan äta, och må, bättre.

Det är viktigt att man redan i ung ålder börjar äta rätt. Fetma och övervikt hos barn ökar lavinartat i Sverige. Har man en gång börjat dra på sig övervikt så är det svårt att vända trenden. Vi vill göra en insats. Både för dig, för dina barn och för folkhälsan i stort.