Köp trycksakerna från ett lokalt tryckeri

Driver du ett företag som ofta köper in trycksaker? Det kan vara allt från visitkort och reklamaffischer till broschyrer eller matsedlar. Väljer du att handla via ett lokalt tryckeri eller ett tryckeri som till och med ligger i ett annat land. Det kan självklart finnas fördelar med alla tryckerier men genom att handla från ett företag relativt nära skapas flera fördelar.

Om du exempelvis har ett företag i Malmö finns vissa specifika fördelar att jämföra tryckerier i just Malmö för att sedan välja ett av dessa. Detta i motsats mot att genomföra beställningar som skickas från andra delar av Sverige och inte minst andra delar av världen.

Kommunikation och interaktion

Vet du exakt vad du vill ha och har en färdig design kan i princip vilket tryckeri som helst anlitas. Du laddar upp designen via deras hemsida, eller skickar via mail, och får därefter produkterna per post. Detta förutsätter även att du accepterar den kvalité de kan erbjuda.

Men vid andra tillfällen finns fördelen att kunna diskutera design och kanske även få feedback eller hjälp att förbättra den. Även detta kan delvis ske på distans men när sedan trycket är genomfört skapar närhet till tryckeriet en fördel.

De kan trycka designen på en jacka varpå du som kund direkt kan åka dit och titta på resultatet. Är du inte nöjd kan de justera designen och inom kort få fram ett annat alternativ. Skulle istället ett tryckeri anlitas som ligger längre bort måste proverna hela tiden skickas till kunden innan kunden kan avgöra om det är tillräckligt bra kvalité eller inte. Närheten skapar helt enkelt enklare och tydligare kommunikation när nya produkter ska tas fram.

När snabb service efterfrågas

Ibland behövs trycksakerna inom någon timme vilket betyder att den ordinarie postgången inte är ett alternativ. Har man tryckeriet i samma stad kan man själv åka och hämta produkterna inom någon timme. Även om exempelvis Malmö är en stor stad så tar man sig relativt snabbt över hela staden. Ett alternativ är att boka expressbud inom staden vilket ändå inte kostar speciellt mycket. Detta i förhållande till om expressbud istället hade bokats mellan Stockholm och Malmö.

För att skapa nätverk

Företag som primärt anlitar lokala företag upplever tydligt att det gynnar deras nätverkande. Man skapar kontakter och hittar nya samarbetsvägar. Tryckeriet som är företagets leverantör kan en annan dag bli företagets kund – eller tipsa andra som kan bli kunder. Detta bör ske i mindre skala om man enbart har kunder på längre avstånd då inte samma kundkontakt skapas. 

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande